معلومه خیلی عصبانی ام؟

درخواست حذف این مطلب

لجم می گیره از ایی که وقتی ح و می پرسن و میگی امروز خوب نیستم. مفصلام اذیتم می کنن و حتی به شوخی میگی: فکر کنم روغن کاری احتیاج دارن،

میگن: به ایی فکر کن که دردای بدتری دارن. یو می شناسم که سرطان داره... یکی دیگه هست ... یکی دیگه...

چرا به ی که خودش درد داره، درد دیگه ای رو انتقال میدی؟ 

دردها قابل مقایسه نیستند. خوب و بهتر هم نداره. درد، درده! هر دردی وقتی وجود داره بده. درده. جنسشو که تو انتخاب نکردی!

بعد از حرف زدن با یه همچین احولپرسی، حس شرمندگی هم بهت دست میده که: چرا درد من بدتر از اون یکی نیست!


ترا بخدا اینکار رو با دشمنتونم نکنید. درست نیست.

تصمیم گرفتم هر کی از این ببعد پرسید ح چطوره، خیلی مس ه با گفتن "مرسی" بی جواب بمونم. لااقل فقط اونموقع فقط یه درد دارم.