معلومه خیلی عصبانی ام؟

درخواست حذف این مطلب

لجم می گیره از ایی که وقتی ح و می پرسن و میگی امروز خوب نیستم. مفصلام اذیتم می کنن و حتی  سعی میکنی زیاد مهمش نکنی و میگی: فکر کنم روغن کاری احتیاج دارن،

میگن: به ایی فکر کن که دردای بدتری دارن. یو می شناسم که سرطان داره... یکی دیگه هست پا نداره ... یکی دیگه...

چرا به ی که خودش درد داره، درد دیگه ای رو انتقال میدی؟! 

دردها قابل مقایسه نیستند. خوب و بهتر هم نداره. درد، درده! هر دردی وقتی وجود داره بده. رنج آوره... جنسشو که تو انتخاب نکردی!

بعد از حرف زدن با یه همچین احولپرسی، حس بدتری بهت دست میده!

ترا بخدا اینکار رو با دشمنتونم نکنید. درست نیست.

تصمیم گرفتم چنین فردی اگه از این ببعد پرسید ح چطوره، خیلی مس ه با گفتن "مرسی" بی جواب بذارمش. لااقل فقط اونموقع فقط یه درد دارم.