باز هم چریکه تارا

درخواست حذف این مطلب

امروز موفق شدم را ببینم. 

این در سال 1357 با کارگردانی بهرام بیضایی و بازی خوب و بسیار قوی تسلیمی، منوچهر فرید و مهین دیهیم و چند هنرمند دیگر ساخته شد اما اجازه پخش به آن داده نشد. 

بسیار عمیق و پر محتوایی که از سنت های پوسیده ی قومی، تاریخ، عشق  و گذران زندگی های متفاوت سخن می گوید. راستش یاد شا ار محمود ت آبادی افتادم . کتاب خوب و کامل "کلیدر" اما در حد خیلی خیلی خلاصه تر. (اصلآ منظورم این نیست که محمود ت آبادی از این اقتباس کرده است) اوایل صحنه ها طولانی کمی طولانی بود اما باعث نمی شد حوصله ی بیننده را سر ببرد. تو را به عمق داستان دعوت می کرد، به اینکه به کُنه موضوع بیشتر و عمیق فکر کنی.

تمام بازیگران با دقت انتخاب شده بودند و بازی ها همگی خوب و بی نقص بودند.

یادم هست وقتی سی ـ چهل سال پیش منوچهر فرید و گاهی مهین دیهیم در ی نقش منفی داشتند، آنچنان خوب از عهده ی کار بر می آمدند که تماشاگر از آنها نفرت به دل می گرفتند! علنآ می گفتند: از منوچهر فرید بدم میاد... مهین دیهیم خیلی بدجنسه و.. نکته ای که یک تماشاگر خوب هرگز نمی گوید. بلکه متوجه هست که این اثر روی روح و روان آنها با دیدن نقشی که هنرمندان بازی کرده اند را باید به حساب قوی بودن بازیگری بگذارند و بس... 

این یکی از های خوب ایرانیست که تا بحال دیده ام فقط متآسفانه با کیفیت خیلی بد. 

تماشاگر مدام تصاویر را از دست می دهد و این موضوع روی اعصاب بیننده می رود. بخصوص اوا که تلفیقی بود از سینما و تئاتر.

بازی چشمگیر تسلیمی در این هم قابل تحسین است. همیشه برایم یکی از بهترین ها بوده و هست.  من او را از "باشو، غریبه ی کوچک" شناختم. 

در نظر دارم نمایشنامه های او را گوگل کنم و همه را ببینم.چون می دانم تئاتر زیاد کار کرده و بازی او را خیلی دوست دارم.


اینها را گفتم و یادم افتاد به نظر خواهی که در یوتیوپ در مورد سریال شهرزاد خواندم که نود درصد مردم نظرشان این بود که شهرزاد حق قباد بود... مرده شور این اکرم رو ببرن... فرهاد رو بکشن راحت میشیم... این دیگه کیه؟ اون دیگه چرا؟ حالا چرا این بچه دار شد، خب بچه ی اون یکیو بزرگ می کرد و...

متوجه نیستند که اینها هنر یک بازیگر را می رساند یا واقعآ آنقدر ساده لوح هستند که را با زندگی واقعی قاطی می کنند؟