دوست

درخواست حذف این مطلب

داشتن دوست واقعآ موهبتیه.

آدم دلش گرم میشه. استخوناش قوت پیدا می کنن. انرژی می گیره و...

انگار حس می کنی یه دیوار محکم پشت و پناهته و نمیذاره از پشت بیافتی. از جلو هم بیافتی، دستتو فوری می گیره و کمک میکنه بلند شی.

امیدوارم من دوست خوبی برای شما باشم، همونطور که دو روزه شماها با منید.

دوستتون دارم