دوست

درخواست حذف این مطلب

داشتن دوست واقعآ موهبتیه.

آدم دلش گرم میشه. استخوناش قوت پیدا می کنن. انرژی می گیره، شاد میکنه و...

انگار حس می کنی یه دیوار محکم پشت و پناهته و نمیذاره از پشت بیافتی. از جلو هم بیافتی، دستتو فوری می گیره و کمک میکنه بلند شی.

امیدوارم من دوست خوبی برای شما باشم، همونطور که مدتیه شماها با منید.

دوستتون دارم