کار خیر برای معتمدین

درخواست حذف این مطلب

یک ساله که برادرزاده های من لادن و نگار کار قشنگی شروع کرده اند که من نمی دونستم.

اگر ی به پول نیاز داشته باشه و مشکل مالی، بهش قرض میدن و اون طرف هر وقت داشت بصورت کم کم یا جملگی پس میده. بعد اون پول به نفر بعدی داده میشه.

در یک سال گذشته، اونا سیصد هزار تومان وسط گذاشتند و به ترتیب به ده خانواده یا نفر کمک تا استرس موقتشون برطرف بشه.

کار قشنگی نیست؟

بنظرم اگر اعتماد باشه، این کار را میشه دائم العمر ادامه داد.

فقط به یک چیز احتیاج داریم: اعتماد کنیم و به اعتماد طرف مقابل خیانت نکنیم.

فقط همین...