دیدنی های شیراز

درخواست حذف این مطلب

تالار زیبای باغ شاپوری

نارنجستان قوام:

چند سال وقت گرفته تا اینهمه دیوار و سقف به این ظرافت و دقیقی نقاشی بشه!؟!

عاشق این شومینه شدم ولی هر چی نگاه راه دود به جایی ندیدم. فکر شاید منقل آتش توش میذاشتن (بعد از گرفتن دود)

و این شومینه مرمر فوق العاده زیبا بود، بخصوص قسمت فوقانیش

کاشی های لعابدار مربوط به صد و پنجاه سال پیش

از این قالب ها جهت باز سازی خشت های ابشده استفاده می د:

قالب های آجر پزی

سازهای روال و رایج حدود صد و پنجاه سال پیش