یک گزارش کوتاه

درخواست حذف این مطلب

 با اطلاعاتی که دوست آناهیتا به من داد، از مینوی عزیز خواهش به اون شماره جدید زنگ بزنه و پرس و جو کنه و دیروز معلوم شد وسایلی که بوسیله ی مینوی عزیز به اسم خانم ف و دو تا بچه های خیالیش هدیه شده بود، به منزل خانم دیگه ای به نام هدیه ـ ن منتقل شده و ایشون با مقداری دیگه وسیله که به کمک دوستانشون جمع آوری ، اونا رو بین سه خانواده ی نیازمند تقسیم د که ازشون متشکریم.

 اما باز مشخصه که فاطمه ای وجود نداشته وگرنه وسایل قرار نبود به منزل ایشون برده بشه.

تجربه ی خیلی بدی بود و در عین حال خوب که در آینده بیشتر و بهتر چشممونو باز کنیم و مطمئن بشیم.

برقرار باشید.